දවසට වචන 10 ගාණෙ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - සජිත්

Saturday, May 23, 2020 0 Comments

Zoom (සූම්) වීඩියෝ සංවාදයකට එක්වූ හිටපු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගෙන් ඇසූ පැනයක් වූයේ සජිත් ප්‍රේමදාස දේශපාලනඥයාගේ නිල ට්විටර් ගිණුම නියෝජිතයෙකු ලවා
  Read More>>