මැතිවරණය හැමෝටම ඕනෙ ඒත් මේ වෙලාවෙ නෙමේ - බිමල් රත්නායක

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

ජවිපෙ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මෙසේ අදහස් දක්වා තිබේ.

'රජයට පමණක් නොව සියලු දෙනාට මැතිවරණය අවශ්‍යයි. දනට කොරෝනා පාලනය වන තත්වයක් තුළ
  Read More>>