වල්ගාතරු වලින් කොරෝනා එන්න විදිහක් නෑ- මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

සුගිය දිනවල ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියෙකු විසින් කොරෝනා පැතිරුනේ වල්ගාතරුවකින් පැමිණි විෂබීජ දූලි නිසා බවට කරුණු දක්වා තිබුණි. මෙම කාරනාව සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩි විවේචනයට ලක්වූ අතර
  Read More>>