ආණ්ඩුවට කැත හදිසියක් ඇවිත් - ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාලේඛනත් විශ්වාස නෑ – මනෝ ගනේෂන්

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් පිළිබඳව ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන සංඛ්‍යා ලේඛන පිළිබඳව තමාට මෙන්ම රටටත් විශ්වාසයක් නැති බව දෙමළ ප්‍රගතිශිලී සන්ධානයේ නායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝගනේෂන් කියා සිටී.

  Read More>>