ඊයේ හමුවූ 6 දෙනා මින් පෙර හමුවූ පවුල් දෙකකට අයත් - වෛද්‍ය ජාසිංහ

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

යේ (17) කොරෝනා ආසාදිතයින් පිළිබඳ දැනට දිනකදී සිදු කළ වැඩිම පීසීආර් පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වූ 695 සිදු කළ බවත් ඒ අනුව පවුල් දෙකකට අයත් 6 දෙනෙකු ආසාදිතයින් ලෙස ධනාත්මක වූ බවත් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පැවසීය.
ඉන් එක් පවුලක් වන්නේ පසුගියදා මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේදී
  Read More>>