වැඩ තහනම දවසයි - හාවන් පැන්නූ පොලිසියේ දෙන්නා යළි සේවයේ

Tuesday, April 14, 2020 0 Comments

ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නොමැතිව පාගමනින් මාර්ගයේ ගමන් කල පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකුට අයථා අන්දමින් සැළකීම සම්බන්ධයෙන් වැඩ තහනමට ලක්වූ පොලිස් නිළධාරීන් දෙදෙනා යළි සේවයේ පිහිටුවා තිබෙන බව වාර්තාවේ.
  Read More>>