ටැංකි ධාරිතාව පරික්ෂා කිරීමට ගිය කොලොන්නාව තෙල් ගබඩාවේ සේවකයෙකු ඇද වැටී මරුට

Tuesday, April 14, 2020 0 Comments

අද (14) උදෑසන 7.20 ට පමණ කොලොන්නාව තෙල් ගබඩාවේ සේවකයෙකු තෙල් ටැංකියක ධාරිතාව පරික්ෂා කිරීමට යාමේදී ඉන් බිමට
  Read More>>