ඉන්දියාවේ කොල්කටා නුවර සිටි සිසුන් පිරිසක් දිවයිනට

Thursday, April 30, 2020 0 Comments


ඉන්දියාවේ කොල්කටා නුවර සිරවී සිටි ශ්‍රී ලාංකීය සිසුන් 125 දෙනෙකු අද (30) පස්වරුවේ දිවයිනට පැමිණියා.

  Read More>>