ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 653 දක්වා ඉහළට

Thursday, April 30, 2020 0 Comments

April 30
06.30pm
තවත් ආසාධිතයින් 04 දෙනෙකු හදුනාගැනීමත් සමග කොරෝනා ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 653 දක්වා ඉහළගොස් තිබෙනවා.