ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 653 දක්වා ඉහළට

Thursday, April 30, 2020 0 Comments

April 30
06.30pm
තවත් ආසාධිතයින් 04 දෙනෙකු හදුනාගැනීමත් සමග කොරෝනා ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 653 දක්වා ඉහළගොස් තිබෙනවා.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News