වුහාන්හි දැන් කිසිම රෝගියෙකු නෑ - බොරු කියනවාට චීනයෙන් පියවර

Thursday, April 30, 2020 0 Comments


කොරෝනා වසංගතය ආරම්භ වූ වුහාන් ප්‍රදේශයේ මේ වන විට එකදු රෝගියෙක් වත් නොමැති බව එරට
  Read More>>