අගලවත්තෙන් 7 වැනි ආසාදිතයාත් හමුවේ

Thursday, April 30, 2020 0 Comments

අගලවත්ත දාපිළිගොඩ ගම්මුද්දරවත්ත ප්‍රදේශයෙන් තවත් නව කොරෝනා  ආසාදිතයෙක් අලූතින් හඳුනා
ගැනීමත් සමගම එම ප්‍රදේශයෙන් මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව හත දක්වා ඉහළ නැග
ඇතැයි අගලවත්තේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය පවසයි.

  Read More>>