කොරෝනාවට අලුත්වැඩියා කරන අවන්හලකින් නැතිවූ මංගල මුදුවක් මතුවෙයි

Thursday, April 30, 2020 0 Comments


නව කොරෝනා වෛරස වසංගතය පැතිරීම හේතුවෙන් ජනතාවට තමන් කැමති ස්ථානයන් වෙත ගමන් කිරීම තහනම්ව ඇති මෙවන් අවස්ථාවක දකුණු ෆ්ලෝරීඩාහි තිබෙන අවන්හලක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේදී ඔවුන්ට හමු වූ මංගල මුදුවක් එහි අයිතිකාරයන් වෙත ලබාදීමට එම හෝටල් හිමිකරු කටයුතු කර තිබීම බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට ලක්වූ පුවතකි.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News