මන්නාරම තාරාපුරම් ගමේ හුදෙකලා නීතිය ඉවතට

Wednesday, April 15, 2020 0 Comments


අප්‍රේල් 08 වනදා රාත්‍රියේ සිට හුදකලා කරන ලද මන්නාරම තාරාපුරම් ගම්මානය අද (15)
උදෑසන සිට යළි  සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවට මන්නාරම් පොලීසිය පවසයි.

  Read More>>