ලොක් ඩවුන් කළ ඉන්දියාවේ කාර්යාල නැවත වැඩ අරඹන්න ගිහින් වුණදේ

Wednesday, April 15, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස තත්වය හේතුවෙන් දින 21 ක් තිස්සේ ලොක් ඩවුන් කර තිබූ ඉන්දියාවේ රජයේ හා පුද්ගලික කාර්යාල ක්‍රියාත්මක වූයේ නැත. නමුත් එය අවසානයේ අගමැති මෝදි 2 වන අදියර ලෙස මැයි 03 දක්වා ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කරන බව දන්වා සිටි පසු  ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඉන්දියානු රජයේ හා පෞද්ගලික කාර්යාලවල ක්‍රියාකාරිත්වය යළි හෙමිහිට ඇරඹිය හැකි බවට
  Read More>>