කොරෝනාව අතරේ අද ඇරඹුණ දකුණු කොරියාවේ මහමැතිවරණය

Wednesday, April 15, 2020 0 Comments

සර 04 කට වරක් පවත්වන දකුණු කොරියාවේ මහමැතිවරණය අද (15) ආරම්භ විය. ජාතික මන්ත්‍රණ සභාව (National Assembly) නමින් හඳුන්වන එරට පාර්ලිමේන්තුවට සභිකයින් 300 තෝරාගන්නා මෙම මැතිවරණය කොරෝනා වෛරස් බලපෑම මත කල් දැමීමක් සිදු වූයේ නැත. 1952 කොරියානු යුද්ධය අතරදී පවා මහමැතිවරණය නිසි දිනට පවත්වා තිබුණ බව කියැවේ. මැතිවරණය පවත්වන දිනය අප්‍රේල් මැද සතියේ බදාදාවක් විය යුතු බවට එරට ව්‍යවස්ථාවේ දැක්වෙන අතර දේශපාලකයින්ට උවමනාවට දිනය වෙනස් නොකෙරේ. අවසන් වරට 2016 මැතිවරණය
  Read More>>