📷 රාජපක්ෂ පවුල හිස ‌තෙල් ගෑ හැටි

Wednesday, April 15, 2020 0 Comments

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලු පවුලේ සාමාජිකයන් බෙලිඅත්ත අභිනවාරාම විහාරස්ථානයේදී අද (15) හිසතෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය සඳහා එක්වූහ.
  Read More>>