සුදේව සහ රංගන ස්වර්ණවාහිනියට

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments

සුගිය කාලයේ හිරු නාලිකාව තුළ ප්‍රකට චරිත දෙකක් වූ සුදේව හෙට්ටිආරච්චි සහ රංගන ද සිල්වා අද (28) උදෑසන සිය තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වී ඇති බවට වාර්තාවේ.ඔවුන් දෙන්නාම ඊඒපී මාධ්‍ය ජාලය යටතේ ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාව සමග ඉදිරියේදී එක්වන බවට ආරංචි පළව ඇත.
හිරු නාලිකාවේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ලෙස කටයුතු කළ සුදේව
  Read More>>