ආසාදිතයන් නිසා අනුරාධපුර නගර කිහිපයක් වසා දැමේ

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයන් කීපදෙනෙකු  අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර කීපයකින් හමුවීමත් සමගින්
 අදාල  ආසාදිතයින් ප්‍රධාන නගරය වෙත පැමිණ ඇති බව හා ඔවුන් ඇසුරු කළ විශාල පිරිසක්
  Read More>>