කොරෝනා සමයේ ගර්භනී කාන්තාවන් සඳහා උපදෙස් මාලාවක්

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments

කොරෝනා සමයේ ගර්භනී කාන්තාවන් සඳහා උපදෙස් මාලාවක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත්කර තිබෙනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News