දකුණු අප්‍රිකා ජනපතිගේ මල් මල් මුහුණු ආවරණය උපහාසයට නැගේ

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments

පසුගිය දිනක සිරිල් රමපෝසා ජනාධිපතිවරයා විසින් තම රටේ කුඩා ඇඟලුම් කර්මාන්තකරුවන් දිරිගන්වමින් මුහුණු ආවරණ පිළිබඳව තම ජනතාව දැනුවත් කරමින් සිටින අවස්ථාවකදී මාධ්‍ය හමුව අතරතුර ඔහුට මුහුණ දීමට සිදු වූ හාස්‍යජනක සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමුව තිබේ. සමාජ මාධ්‍ය
  Read More>>