අකුරණ ආසාදිත කාන්තාවන් දෙදෙනා ගිය තෙළඹුගහවත්ත මළ ගෙදර ගිය අය සොයයි

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

අකුරණ තෙළඹුගහවත්ත ප්‍රදේශයෙන් හමුවූ කොරෝනා ආසාදිත කාන්තාවන් දෙදෙනා ප්‍රදේශයේම  කාන්තාවකගේ අවමඟුල් උත්සවයකට සහභාගී වී ඇති බැවින් එහිදී එම  අවමඟුල් උත්සවයට සහභාගී වූ
  Read More>>