දෙහිවල නැදිමාල රබර්වත්ත පාරේ පවුලටම කොරෝනා

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

පසුගියදා කළුබෝවිල දකුණු කොළඹ රෝහලේදී වැලඳී ඇති රෝගය පිළිබඳව වසන්කරමින් සිටියදී කොරෝනා ආසාදිත බවට හඳනාගත් සංචාරක මඟ පෙන්වන්න පුද්ගලයාගේ පවුලේ අයටද කොරෝනා රෝගය වැළඳී ඇති බව අද සොයාගෙන තිබේ.
දෙහිවල, නැදිමාල, රබර්වත්ත පාර, අරුණාලෝක මාවත ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි මෙම පුද්ගලයාට
  Read More>>