තෙවැනියා වළලනවාට විරුද්ධව ප්‍රදේශවාසීන් සුසාන භූමි දොර වහලා - රට වන්දනාවේ ගිය බෑනා රෝයල් තෝමියන් මැච් එකටත් ගිහින්

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

යේ රාත්‍රියේ සිදුවූ කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයාගේ මරණයට පෙර හා පසු සිදුවීම් ගණනාවක් ගැන තොරතුරු මේ වනවිට වාර්තාවී තිබේ. මියගිය අයගේ අවසන් කටයුතු මුස්ලිම් ආගමික චාරිත්‍රානුකූලව භූමිදානය කරන්නට සූදානම්වීම නිසා සුසාන භූමි දෙකක ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විරෝධතා පැනනැගීමේ සිදුවීම්ද
  Read More>>