📷 කොරෝනා වැළඳී මියගිය 3 වැනියාගේ ආදාහනය කොටිකාවත්තේදී

Thursday, April 02, 2020 0 Comments


කොරෝනා රේගය වැළඳීමෙන් ඊයේ  මියගිය මරදානේ 72 හැවිරිදි පුද්ගලයාගේ දේහය, කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව සුසාන භූමියේදී ආදාහනය කර තිබේ.
  Read More>>