මත්තේගොඩ මරණය කොරෝනා එකක් නොවේ- වෛද්‍ය සාක්ෂි

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

මත්තෙගොඩ ප්‍රදේශයේදී ඊයේ සිදුවූ පුද්ගල මරණය කොරොනා වයිරසය හේතුවෙන් වූ සිදු වූවක් නොවන බව වෛද්‍ය පර්යේෂණයන්ට අනුව තහවුරු වී තිබෙයි.

  Read More>>