මියගිය තුන්වැනියාගේ බෑනාට හා මුණුපුරෙකුට කොරෝනා

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයවී ඊයේ ඒ ගැන හඳුනාගත් අවස්ථාවේම මියගිය මරදාන ඉමාමුල් අරුස් මාවතේ තට්ටු නිවාසයේ පදිංචිව සිටි 72 හැවිරිදි පුද්ගලයාගේ බෑණාටත් එක් මුණුපුරෙකුටත් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයවී ඇති බව
  Read More>>