කොරෝනා නිසා මෙරට පෞද්ගලික අංශයත් වැටුප් කප්පාදුව අරඹයි

Friday, April 10, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස තත්වය නිසා ව්‍යාපාර වලට පාඩු ලැබීම ඇදවැටීම සේවකයින් ඉවත් කිරීම හා සේවක වැටුප් කප්පාදුව ලෝකය පුරා සිදුවෙද්දී ලංකාවේ පුද්ගලික සමාගම් ගණනාවකටත් මෙය අයහපත්
  Read More>>