වැරදි ආරංචි පැතිරීම අවම කිරීමට වට්ස් ඇප් ෂෙයාරින් සීමා කරයි

Wednesday, April 08, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය ගැන වැරදි ආරංචි ලෝකය පුරා පැතිරයාමේ අවදානම නිසා මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය හිමිකරුවන් රැසක් තම මාධ්‍ය තුළ වෙනස්කම් සිදු කරමින් පවතී.
  Read More>>