කොරෝනා විදෙස් ලාංකික මරණ 13 යි - UK 9, USA 2, Swiss 1, Aus 1

Wednesday, April 08, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ දක්වා මහා බ්‍රිතාන්‍ය තුළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 9ක් ජීවිතක්ෂයට
පත්ව තිබේ. මෙසේ මිය ගිය අය අතර
  Read More>>