පොළොන්නරුවේ රෝගියා නාවික හමුදා සෙබළෙක්

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

පොළොන්නරුවේ ප්‍රථම කොරෝනා රෝගියා අද  (22)    පුලස්තිගම(B.O . P . 398) ප්‍රදේශයෙන්
හමු වී ඇති බව පොළොන්නරුව රෝහලෙන් වාර්තා වේ.
  Read More>>