කොළඹ පැල්පත්වාසීන්ගේ පීසීආර් පරීක්ෂණ වැඩි කෙරේ

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments


සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ සඳහන් කළේ ඉකුත් දින කිහිපයේදී කොළඹ නගරයෙන් කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වීම වැඩිවීම නිසා අහඹු ලෙස සිදුකරනු ලබන PCR පරීක්ෂණ වැඩි
  Read More>>