කොටිකාවත්තේ එළවළු වෙළෙන්දා සහ කෙස‍ෙල්වත්තේ කරණවෑමියා නිසා අවදානමක් - දිවයින පුරා සැලුන් වසා දමයි

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments


දිවයින පුරා පිහිටි සැලුන් සහ රූපලාවන්‍යාගාර නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා තබන ලෙස සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් විශේෂ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ අද දන්වා සිටියේය.
මෙයට හේතුවූයේ කොළඹ කෙසෙල්වත්තේ කරණවැමියෙකුට ද
  Read More>>