මියගිය බවට වැරදීමකින් රෝහල සහතික කළ රෝගියාට පණ ඇවිත්

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

වෛද්‍යවරුන් යනු අප ඉතා උසස් ලෙස සලකන පිරිසකි. වෛද්‍යවරයෙකු යම්කිසි වැරදි තීරණයක් ගනු ලැබුවහොත් එය රෝගියාගේ ජීවිතයට දැඩි සේ බලපායි. එබැවින් වෛද්‍යවරුන් සෑම විටම ඉතා වගකීම් සහගතව ක්‍රියා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එවන් පසුබිමක වෛද්‍යවරියක් විසින් වැරදියට මියගිය බව ප්‍රකාශ කළ කාන්තාවක්  ඇගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේදී
  Read More>>