ඉන්දුනීසියාවේ දේව මෙහෙයට ගිය ආසාදිතයාගේ විදුහල්පති පුතාටත් කොරෝනා

Thursday, April 16, 2020 0 Comments

ඉන්දුනීසියාවේ ආගමික දේව මෙහෙයක් සඳහා ගොස් ‍ඉකුත් මාර්තු 16 වැනිදා මෙරටට පැමිණි පුත්තලම, රත්මල්යාය අල්කාසිම්සිටි නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ පදිංචිව සිටි 62 හැවිරිදි කොවිඩ් 19 ආසාදිතයාගේ
  Read More>>