කොරෝනා හැදුන කුඩ්ඩෙකු නිසා ග්‍රෑන්ඩ්පාස්හි නාගලගම් වීදිය හුදෙකලා කරයි

Thursday, April 16, 2020 0 Comments

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් හි නාගලගම් වීදිය ප්‍රදේශය හුදෙකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන බව යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

  Read More>>