දුලීකා මාරපනගේ දෙමාපියන්ගෙ නඩුව ගැන ඇත්ත කතාව

Thursday, April 16, 2020 0 Comments

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී දුලීකා මාරපනගේ දෙමාපියන් සම්බන්ධ නඩුවක් ගැන මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුළ විස්තරයක් හුවමාරුවෙමින් පවතී. 'දික්කසාද නඩුවලදී නීති විද්‍යාලයේ සිසුන්ගේ ප්‍රසිද්ධ නඩුවක් වන මෙය ඔබත් කියවන්න' ලෙසන් දක්වා ෆේස් බුක්හි එය විස්තර කර ඇති මුත් වැඩිදුර සොයා බැලීමේදී එවැනි නඩුවක් ගැන ප්‍රසිද්ධියක් නොමැති බව හඳුනාගන්නට ලැබේ.
 " මාරපන එ. විජේකෝන් " නමින් නඩුවක් සොයාගත නොහැකි බව නීති ක්ෂෙත්‍රයට සම්බන්ධ පිරිස් කරුණු දක්වා තිබෙන අතර
  Read More>>