කොරෝනා අවසන් වනතුරු හජ් වන්දනාව තහනම්

Friday, April 03, 2020 0 Comments

වාර්ෂික හජ් වන්දනාව කොවිඩ් – 19 වසංගතය අවසන් වන තුරු කල් දමන බව සෞදි අරාබි රජය ප්‍රකාශ කර ඇත. සවුදි අරාබියේ හජ් සහ උම්රා ඇමැතිවරයා රූපවාහිනිය හරහා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් මේ බව කියා
  Read More>>