අණ නොතකා ධාවනය කළ රථයට පානදුරේදී වෙඩි

Friday, April 03, 2020 0 Comments

පානදුර, එගොඩඋයන ප්‍රදේශයේදී අණ නොතකා ධාවනය කළ මෝටර් රථයකට අද උදෑසන පොලීසිය වෙඩි තැබීමක් සිදුකර තිබෙයි.
එම වෙඩි තැබීමෙන් තිදෙනෙකුට තුවාල සිදුවී ඇති අතර
  Read More>>