විසුරුවා මාස 3 න් පාර්ලිමේන්තුව රැස්කරන්න බැරිව යාම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විසඳන්න යයි

Friday, April 03, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය මත ඇතිව තිබෙන තත්ත්වය මත මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සහ යළි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලූ පැනනැගී තිබේ. මැතිවරණ කොමිසම, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ ඒ ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මතය විමසන ලෙසයි.
  Read More>>