කොරෝනා ලෝක ආර්ථිකය උඩුයටිකුරු කරලා

Friday, April 24, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස වසංගත හේතුවෙන් සමස්ත ලෝකයම මේ වන විට විශාල දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටියි. බොහෝ රටවල් වලට මෙමගින් ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයන් කියා නිමකල නොහැක.
  Read More>>