බීසීජී එන්නත ලබාගත් අයට කොරෝනා හානිය දහගුණයකින් අඩු බව පර්යේෂණයකින් හෙළිවේ

Thursday, April 09, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් ගණනාවක කුඩා දරුවන්ට ලබාදෙන ක්ෂය රෝගයට එරෙහි බීසීජී එන්නත මගින් කොවිඩ් -19 ට එරෙහිව ආරක්ෂාව සැපයිය හැකි බව අයර්ලන්තයේ සිදු කළ පර්යේෂණයකින් අනාවරණයවී
  Read More>>