නිරෝධායනය අවසන් කළ පුද්ගලයෙකු හදිසියේ මියගිහින්

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

සති දෙකක නිරෝධායන කාලසීමාවක් අවසන් කළ පුද්ගලයකු හදිසියේ ඇතිවූ රෝගී තත්වයක් හේතුවෙන්, මියගොස් ඇතැයි වාර්තාවේ. 69 හැවිරිදි ඔහු කළුතර නාගොඩ
  Read More>>