රෝගීන් ලක්ෂ අටහමාර පසු කළ ඇමරිකාවට කුමක් වෙයිද?

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

අන්තර්ජාතික වාර්තා වලට අනුව මේ අවස්ථාව වන විට ලෝකයේ වැඩිම නව කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුළිනි. මේ වන විට එරටින් වාර්තා වන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අට ලක්ෂ පනස්දාහ ඉක්මවා ඇති බව වාර්තා වී තිබේ.

  Read More>>