ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට සිසුන් පිරිසක් පැමිණේ

Thursday, April 23, 2020 0 Comments


ලොක් ඩවුන් නීති රීති නිසා ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකිවූ ඉන්දියාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 101 දෙනෙකු මේ වනවිට මෙරටට පැමිණෙමින් සිටිනවා.
  Read More>>