ලොක් ඩවුන් නීති කැඩුවැයි ඉතාලියේ ලාංකිකයින් 11 කට දඩ

Thursday, April 23, 2020 0 Comments


ඉතාලියේ කොරෝනා වසංගතය හමුවේ පනවා ඇති වැඩ කටයුතු සීමා කිරීමේ නීතිය  (LOCKDOWN)  පවතින අතරවාරයේ එරට නිවාස සංකීර්ණයක සාද පැවැත් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 11 කු හට එරට පොලිසිය විසින් යූරෝ 40 සිට  3000කට
  Read More>>