බල්ලෙකුට පහරදුන්නැයි අල්ලපු ගෙදරින් ප්‍රහාරයක් තරුණයෙකු මරුට

Sunday, April 05, 2020 0 Comments

ටේ ඇඳිරි නීතිය අතරවාරයේ බොහෝ පිරිස් නිවෙස් වල රැඳී සිටියදී ගෘහස්ථ හිංසන මෙන්ම අසල්වාසී ආරවුල් රාශියක් වාර්තාවී තිබේ. බල්ලකුට පහර දුන්නාය යන සිද්ධියක් මුල් කරගෙන
  Read More>>