කටුනායකින් රටට එන අය අඩි විස්සක උමඟකින් විෂබීජානුහරණයට

Sunday, April 05, 2020 0 Comments

මින් ඉදිරියට කටුනායක ගුවන් තොටුපළින් මෙරටට එන සියලුම ගුවන් මගීන් අඩි විස්සක් දිගැති උමං මාර්ගයක් ඔස්සේ සම්පූර්ණයෙන් විෂබීජානුහරණය කර රට තුළට ගැනීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ගුවන්
  Read More>>