අවදානම් දිස්ත්‍රික්ක 6 හැර සෙසු ප්‍රදේශ ඇඳිරි නීති විරාමය හෙට

Sunday, April 05, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය සැළකිල්ලට ගෙන ඉහළ අවදානමක් සහිත කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට පනවා
  Read More>>