ආසාදිත ජල පිරිපහදු කාන්තාව නිසා නිකවැරටිය වසයි

Thursday, April 30, 2020 0 Comments

වැලිසර නාවික හමුදා කදවුරෙහි සෙබළෙකුගේ බිරියක බව කියන නිකවැරටිය වාසිවැව ප්‍රදේශයේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත කාන්තාවක හදුනාගෙන තිබෙන අතර ඇය පවත්වාගෙන ගිය බව කියන ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයෙන් ජලය ලබා ගත්
  Read More>>