ආසාදිත පිළියන්දල මාළු වෙළෙන්දා නිසා පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳ සැල වසා දැමෙයි

Tuesday, April 21, 2020 0 Comments

පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳසැල තාවකාලිකව වසා දැමීමට අද තීරණය කර තිබේ.
හෙට(22) දිනයේ සිට දින 3 ක කාලයක් සඳහා මත්ස්‍ය වෙළඳසැල වසා තැබෙන බව වෙළඳ සංගමය සඳහන් කළේය.
  Read More>>